Från producent till din lokala restaurang

Vår distribution bygger på att leverera med egna kylda distributionsfordon. Detta för att tillmötesgå den servicenivå du som matproffs och restaurangägare förtjänar. Med precision och punktlighet levereras våra produkter till hög servicegrad där kunden ställer kraven. I enstaka fall då leveranser sker utanför vårt ordinarie distributionsnät har vi samarbete med en rad transportörer som besöker din närort. För närvarande går våra ordinarie rutter mestadels kring Luleå, Boden och Piteå.

Våra miljöåtgärder:

  • Maskinparken byts ut successivt mot nya miljöklassade distributionsfordon för att minska utsläppen.
  • Kartonghantering minimeras då vi satsar mer och mer på att distribuera i återanvändbara SRS-backar av plast.
  • Vi arbetar dagligen på att korta ner transportsträckor och göra leveranser samt logistik så effektiv och fördelaktig som möjligt för både kund och den egna verksamheten.

 

 

Nöt          Fågel          Fisk          Fläsk          Chark          Vilt